close

Standort Krefeld

acadon AG
Königsberger Straße 115
47809 Krefeld

Tel.: #31 8513 03271
Fax.: +49 (0) 21 51 96 96-96
E-Mail: hout@acadon.nl

close

Support

Hotline _timber NL
Skype: +31 8513 03271
E-Mail: support@acadon.de

Hotline _timber DE
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-103
E-Mail: support@acadon.de

Hotline _packaging
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-303
E-Mail: packaging@acadon.de

Hotline _venture
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-803
E-Mail: venture@acadon.de

Daarom brancheoplossing

Meer dan 30 jaar ervaring en honderden succesvolle klantprojecten

We weten hoe de wind waait

steinzeit1Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden in elk project – gebruik maken van de bestaande functionaliteit van de industrie acadon oplossingen. Plaats vanaf het begin op een veld bewezen systeem en beginnen met het snel. Onze focus en onze speciale bevoegdheden liggen in het aanbieden van geavanceerde oplossingen voor bedrijven in de hele waardeketen van hout.

 

 

Met uw ERP-systeem, het is zo met een goed menu – een product is maar zo sterk als zijn afzonderlijke componenten. Goed nieuws voor u. uitstekende ingrediënten worden gebruikt in combinatie met Microsoft Dynamics NAV en vele best practices voor acadon oplossingen voor de industrie. Alle functies, instellingen en in kaart gebracht processen die in de Industry Solutions acadon worden voortdurend ontwikkeld en grondig getest en voorafgaand aan de inbedrijfstelling goedgekeurd.

 

Voor gefundeerde zakelijke beslissingen en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen hebt u ERP-software nodig die u op elk gewenst moment actuele en glasheldere bedrijfsgegevens aanlevert. Met een brancheoplossing van acadon hebt u alles volledig onder controle.

InformationsverteilungToen u met uw bedrijf begon, was alles hoogstwaarschijnlijk nog een stuk overzichtelijker: u leverde producten en de klanten, leveranciers en medewerkers kenden elkaar allemaal en wisselden ervaringen en informatie uit. Als de zaken goed lopen en het bedrijf groeit, krijgt u meer klanten, meer leveranciers en meer gespecialiseerde medewerkers. De complexiteit neemt toe.
Er komen nieuwe vraagstukken en uitdagingen om de hoek kijken:

 • Hoe behoud ik het overzicht?
 • Hoe worden gegevens beschikbaar gesteld aan en verdeeld onder klanten, medewerkers en leveranciers?
 • Waarom heb ik elke dag weer zoveel kleine klusjes?
 • Is er een centraal systeem waarin alle gegevens en bedrijfsprocessen vastgelegd kunnen worden en dat meegroeit met mijn behoeften?

Hier doen de brancheoplossingen van acadon hun intrede:
Optimaal ingerichte bedrijfsprocessen en moderne IT-tools zijn onmisbaar voor de succesvolle ontwikkeling van uw bedrijf.

 • Wij structureren de gegevensstromen door middel van processen
 • Wij leveren softwareoplossingen waarmee gegevens eenvoudig vastgelegd en efficiënt verwerkt kunnen worden
 • Wij stellen belangrijke gegevens aan alle belanghebbenden beschikbaar
 • Wij beschikken over de deskundigheid, oplossingen en methoden om de IT in uw bedrijf naar een topniveau te tillen

De inspiratie en basis hiervoor vormen:

 • de technische en functionele doorontwikkeling van Microsoft Dynamics NAV
 • een groot gebruiksgemak
 • het contact met onze klanten
 • en de hieruit voortvloeiende innovaties in onze softwareoplossingen

Boor nieuwe mogelijkheden voor de bedrijfsvoering aan

 • Bij maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen hoort u geen hoofdpijn en slapeloze nachten te hebben: u krijgt meer transparantie en controle en hebt de zekerheid dat uw financiële gegevens en cijfers kloppen
 • Weet op elk gewenst moment uw aanschafprijzen
 • Ken de dekkingsbijdrage voordat u een contract afsluit
 • Verlaag de magazijnkosten en verkort de doorlooptijden
 • Verwerk orders sneller
 • Actuele kosten-batenanalyses en btw-gegevens
 • Ken de contactgegevens van uw klanten en zet verkoopkansen om in orders
 • Optimaliseer de service aan uw klanten: alle gegevens meteen beschikbaar
 • Leg veranderingen in uw processen onmiddellijk vast in het ERP-systeem